شهرجدا شده ی حبرون در کرانه ی باختری رود اردن از مدت زمان طولنی ای نقطه ی اوجی برای خشونت بوده است ; تسخیر منطقه ی شهر قدیمی حبرون توسط شهرک نشینان تندروی اسراییلی تحت حمایت سنگین ارتش. منطقه ی که در مجاورتش صدها هزار فلسطینی زندگی میکنند و توسط نیروهای ارتش اسراییل و همچنین نیروهای تشکیلت خود .گردان فلسطین محاصره شده است. دوربین های امنیتی در هر صد متر نصب شده اند. حتی روی سقف خانه ها

در سراسر کرانه باختری، ارتش اسرائیل تلشهای نظارتی گستردهای را برای نظارت بر فلسطینیها از طریق ادغام . تشخیص چهره در شبکه رو به رشد دوربینها و گوشیهای هوشمند انجام داده است

این ابتکار در نظارت که در دو سال گذشته اجرا شده است، بخشی از فناوری ای برای تلفن هوشمند است به نام گرگ آبی. این به ارتش اجازه میدهد تا عکسهایی از چهرههای فلسطینیها بگیرد و آنها را با پایگاهدادهای مطابقت دهد. آنقدر گسترده تطبیق میدهد که یکی از سربازان سابق نیروهای امنیتی اسراییل آن را بهعنوان «فیسبوک برای فلسطینیان» توصیف کرد. سپس به اپلیکیشنی در گوشی سربازان متصل میشود که به رنگهای مختلف - قرمز، زرد و .سبز چشمک میزند تا به آنها هشدار دهد که آیا یک فرد باید دستگیر، بازداشت یا به حال خودش گذاشته شود

علوه بر گرگ آبی، ارتش اسرائیل دوربینهای اسکن چهره را در حبرون نصب کرده است تا به سربازان در پستهای بازرسی کمک کند تا فلسطینیها را حتی قبل از ارائه کارت شناسایی شناسایی کنند. شبکه گستردهتری از دوربینهای مداربسته تلویزیونی که «شهر هوشمند

هبرون» نامیده میشود، نظارت لحظهای بر جمعیت شهررا امکان پذیر میکند و همانطور که یکی از سربازان سابق «.گفت « گاهی اوقات میتوان به خانههای شخصی هم نگاه کرد

عیسی امرو، فعال و عضو Hebron x Allies + Artists میگوید: «دوربینها فقط یک چشم دارند - برای دیدن فلسطینیها. از لحظه ای که خانه خود را ترک می کنید تا لحظه ای که به خانه می رسید، در مقابل دوربین هستید.»

یک برنامه تلفن هوشمند جداگانه به نام Wolf White برای استفاده مهاجران یهودی در کرانه باختری ساخته شده است. اگرچه شهرک نشینان مجاز به بازداشت افراد نیستند، "داوطلبان امنیتی" می توانند از گرگ سفید برای اسکن کارت شناسایی یک فلسطینی قبل از ورود آن فرد به یک شهرک، به عنوان مثال، برای کار در ساخت و ساز استفاده کنند.

ارتش در مقاله ای در سال 2020 در وب سایت ارتش از "شهر هوشمند حبرون" نام برد. گروهی از سربازان زن به نام "اسکاتس" را در مقابل مانیتورهای رایانه و عینک های واقعیت مجازی به صورت نشان داد و این ابتکار را به عنوان یک "نقطه عطف بزرگ" و یک فناوری "پیشرفت" برای امنیت در کرانه باختری توصیف کرد. در این مقاله آمده است: «سیستم جدیدی از دوربینها و رادارها در سراسر شهر نصب شده است» که میتواند «هر چیزی را که در اطراف آن اتفاق میافتد» ثبت کند و «هر گونه حرکت یا صدای ناآشنا را تشخیص دهد».

برخلف بازرسی های مرزی، نظارت مبصرانه در حبرون در یکی از شهرهای فلسطین بدون اطلع مردم محلی انجام می شود. این فناوری یکی دیگر از ابزارهای سرکوب و انقیاد مردم فلسطین در کرانه باختری است. آونر گواریاهو، مدیر اجرایی Silence The Breaking میگوید: «در حالی که نظارت و حریم خصوصی در خط مقدم گفتمان عمومی جهانی قرار دارد، ما در اینجا خودرایی شرمآور دیگری از سوی دولت و ارتش اسرائیل میبینیم که وقتی صحبت از فلسطینیها به میان میآید، حقوق اولیه بشر به سادگی بیربط است.» Silence The Breaking << ;سازمانی متشکل از کهنه سربازان ارتش اسرائیل است.

طنزتلخ و وارونه ی وضعیت-H2 منطقه ی شهر حبرون تحت کنترل نظامی اسرائیل - این است که برای مکانی که در آن هر فلسطینی به طور مداوم تحت نظر است، توسط جامعه بین الللی دیده نمی شوند. گفتوگو با ساکنان شجاع نشان میدهد که مهمترین وظیفه کنونی، همبستگی با این مردم است که ادامه حیاتشان خود اقدامی مقاومتی است.

بدون پشتکار آنها، H2 قبلً به یک منطقه فقط یهودی تبدیل می شد. آنها با ادامه زندگی در خانه هایشان، بر خلف همه ی شانس ها، تنها با باز نگه داشت چند مغازه از بازار قدیمی پر رونق، با مراقبت از درختان زیتون، امید از آن می دهند که روزی این زمین به صاحبان محلی خود بازگردانده شود. .

این فیلم از دوربین های پخش زنده است که ما در اطراف H2 قرار داده ایم. همه آنها مناظری از باغ های زیتون ً مورد حمله مهاجرانیمختلف شهر را نشان می دهند که بیشتر آنها بیش از 900 سال قدمت دارند و همه آنها دائما قرار می گیرند که اغلب آنها را به آتش می کشند.

دوربینهای پروژه ما خیره شدن الکترونیکی بیپایان را با استفاده از همان فناوری تسلیحاتی باز میگردانند، اما در عوض از آن به عنوان یک استراتژی جامعهسازی استفاده میکنند. ما میخواهیم به مراقبت هوشیار بر این درختان گرانبها کمک کنیم و با اطمینان از اینکه ساکنان شجاع و اعمال قهرمانانه ی روزانه ی آنها نه تنها تحت نظارت مبصر گونه قرار میگیرند، بلکه دیده هم میشوند.

{"language":"\u0641\u0627\u0631\u0633\u06cc","name":"\u0627\u0633\u0645","earliest-memory":"\u0627\u0648\u0644\u064a\u0646 \u062e\u0627\u0637\u0631\u062a \u0686\u064a\u0647\u061f","enter":"\u062f\u0627\u062e\u0644 \u0634\u062f\u0646","about":"\u0627\u0637\u0644\u0639\u0627\u062a","hebron-h2":"H2-\u0647\u0628\u0631\u0648\u0646"}